Dowozy

0-2 km – 0 zł – zamówienie minimalne 20 zł
2-4 km – 5 zł – zamówienie minimalne 30 zł
4-6 km – 7 zł – zamówienie minimalne 50 zł
6-8 km – 8 zł – zamówienie minimalne 60 zł
8-10 km – 10zł – zamówienie minimalne 80 zł